AVG

Privacy-verklaring:
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

BEWUSTWORDING

MMP-Forum Events is een eenmanszaak. Zodoende is DGA W. van der Stelt het aanspreekpunt als beleidsmaker voor beheer van persoonsgegevens in het data-bestand.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien gewenst kunnen kontakten – d.m.v. Internet – aangeven of deze wél of géén e-mailverkeer wenst te ontvangen. Dit wordt nadrukkelijk in alle correspondentie vermeld.

OVERZICHT VERWERKINGEN

Persoonsgegevens bestaan uit:

Naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze worden benadert met het doel voor deelname aan markten- en of stadsbraderieën;

Deze gegevens zijn ontstaan door inschrijvingen voor deelname aan door MMP-Forum te organiseren aktiviteiten.

Nieuwsbrieven geven géén inzage in partijen waar we een samenwerking mee hebben en met welke bedrijven we uw gegevens delen. Medewerkers die inzicht hebben in persoonsgegevens gaan daar heel discreet mee om. Mailadressen worden gedeeld met WordPress waar geregistreerde partijen zelf kunnen aangeven of zij nieuwsbrieven e.d. wél of níet willen ontvangen.

Adresbestanden in Outlook gebruiken wij voor communicatieve zaken, zoals: uitnodigingen voor deelname aan een event. Hiermee gaan wij met zorg om en is voor niemand toegankelijk.

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

De AP beoordeelt of de voorgenomen verwerking in strijd is met de AVG.

PRIVACY BY DESIGN & PRIVACY BY DEFAULT

Op de website www.mmp-forum.nl kan men het vakje ‘Ja- of nee, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet vooraf aanvinken.

FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

W. van der Stelt (DGA) is de functionaris voor de gegevensbescherming.

MELDPLICHT DATALEKKEN

Mogelijke datalekken die zich binnen het bestand van MMP-Forum voordoen worden gedocumenteerd.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

Zie: Verwerkingsovereenkomst algemene voorwaarden WordPress .

 

 

LEIDENDE TOEZICHTHOUDER

W. van der Stelt.

TOESTEMMING

Vaste regel bij mailing: Uw toestemming

Geachte heer/mevrouw,

Per 25 mei a.s. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Hierop hebben wij het privacy beleid van MMP-Forum Events aangepast.

In het verleden heeft u aangegeven door ons geïnformeerd te willen worden m.b.t. door ons te organiseren aktiviteiten. Wat ons betreft informeren wij u ook in de toekomst.

Indien u dit soort berichten niet meer wenst te ontvangen vernemen wij dit graag van u.

U ontvangt dan van ons een e-mail ter bevestiging.

 

Bevestiging: Wij hebben de door u aangegeven voorkeur succesvol ontvangen en uw adresgegevens uit ons databestand verwijderd. U zult in de toekomst van ons geen vorm van communicatie meer via Internet ontvangen.