Referenties

Wim van der Stelt Produkties was als uitvoerend producent betrokken bij zeer uiteenlopende evenementen:

Euro-Sportring

 • Productie en uitvoering van het 40-jarig Jubileumfeest waarbij 1400 internationale gasten werden uitgenodigd om dit gedurende twee dagen te vieren.
 • Auditieve-produktie Holland Cup

Meander MC (v/h. St.Elisabeth Z-huis Amersfoort)

 • Deel-organisatie t.b.v. het 20-jarig bestaan van de pers. ver. voor 1000 personen;
 • Diverse personeelsfeesten.

Sara Lee

 • Levering amusement t.b.v. einde-jaarsvergaderingen;
 • Deel-organisatie bij diverse produkt-presentaties in binnen- en buitenland;
 • Sanex-presentatie Libelle-week.
 • Personeelsfeest met o.a. Highland Games

Vereniging Van Nederlandse Gemeenten

 • Deel-organisatie bij het 75-jarig jubileum voor 3.000 personen;
 • Deel-organisatie bij afscheidsfeest van directie voor 300 personen

LEAF – Haribo -Mister Sweets

 • Jaarlijks “Candy Concert” voor speciale genodigden

INBO-Architecten/adviseurs

 • Afscheids-Revue voor vertrekkend directielid met eigen medewerkers

OAD-Reisburogroep

 • Diverse filiaalopeningen met naamsverandering naar Globe-Reisburogroep;

REAAL (v/h. Hooge Huys) Verzekeringen

 • Audio/visuele invulling van het 100-jarig jubileumfeest voor 750 personen op Sardinië;
 • Produktie van Personeelsrevue;
 • Invulling entertainment bij jaarlijks accountmanagers-/gala;
 • Audio/Visuele-produktie t.b.v. opening pand Hooge Huys Schadeverzekeringen te Zoetermeer alsmede introduktie van nieuwe directieleden.

Peek Traffic B.V.

 • Totale organisatie van het jaarlijks personeelsfeest met als doelstelling het saamhorigheidsgevoel te stimuleren

The Dutch Commotion Company

 • Diverse uitvoerende projecten m.b.t. motivatie campagnes, o.a.:
 • Shell Nederland “Shell Super Service Campagne”;
 • Baijer “Spookt door uw hoofd”;
 • KLM “TQP-Award”;
 • Hoogenbosch introductie nieuwe schoenlijnen merken Manfield en Dolcis.
 • Assenburg B.V. bedrijfsmusical n.a.v. het 125-jarig jubileum;
 • L’Oreal 3 daagse incentive naar Parijs voor 300 personen;

Avia-Nederland

 • Produktionele uitvoering van Landelijke dealerdag;

Yale Europe U.K.

 • Internationale introductie van 5 nieuwe heftrucks

Delta Lloyd

 • Accountmanagers Gala tussenpersonen

Uniekaas Nederland

 • 40-jarig jubileumfeest voor personeel en zakelijke relaties;

Bouwfonds Vastgoedontwikkeling C.V.

 • Diverse 1e paalslagen- , pannenbier alsmede officiële opleveringen en openingen van Vastgoed-projekten;

IDUG/IBM – United Kingdom

 • Joint birthday party te Amsterdam

Wolter & Dros Groep

 • Organisatie jaarlijkse bijeenkomst directie en management;
 • “Koffieconcerten” voor alle zakelijke relaties.
 • Gedetacheerd producent t.b.v het 125-jarig jubileumfeest voor 2450 genodigden;
 • Produktie personeelsrevue met eigen medewerkers n.a.v. 125-jarig bestaan;
 • Jaarlijkse”White-boardsessions” gecombineerd met incentive;

BMC Nordic A/S – Scandinavië

 • Diverse bijeenkomsten voor relaties n.a.v. internationale beurs te Amsterdam

Nederlandse Tafeltennis Bond

 • CD-produktie n.a.v. WK-Tafeltennis;
 • Produktionele invulling openings- en sluitingsceremonie WK’99

Stichting Oranjedag Veenendaal

 • Totale organisatie Jaarlijkse Oranje-/Vrijmarkt te Veenendaal

AAKO BV.

 • Personeelsfeest weekend Be. Gent-Brugge
 • Sport & Spel weekend medewerkers met partners
 • Cabaret t.b.v. 60-jarig jubileum

KPN-telecom

 • Personeelsfeest onder het thema “stap in de toekomst van KPN” voor 1200 personen

Marketresponse BV

 • Viering 20-jarig bestaan

Boart Longyear BV.

 • Sales meeting –rondvaart A’dam

Woon Thema Centrum, Veenendaal

 • Promotionele acties gedurende het gehele jaar

Enerpec Ede

 • Relatie bijeenkomst
 • Plan d’Campagne

Diverse samenwerkingsprojecten als:

 • NEC Japan presentatie Telecom te Geneve;
 • personeelsfeest Deloitte & Touche;
 • eindejaarsfeest Auping;
 • dealermeeting Mitsubishi

KLPD

 • Voorjaarsconferentie KLPD
 • Unitdag Nationale Recherche-eenheid

Euro-Sportring

 • Productie en uitvoering van het 40-jarig Jubileumfeest waarbij 1400 internationale gasten werden uitgenodigd om dit gedurende twee dagen te vieren.
 • Auditieve-produktie Holland Cup

Meander MC (v/h. St.Elisabeth Z-huis Amersfoort)

 • Deel-organisatie t.b.v. het 20-jarig bestaan van de pers. ver. voor 1000 personen;
 • Diverse personeelsfeesten.

Sara Lee

 • Levering amusement t.b.v. einde-jaarsvergaderingen;
 • Deel-organisatie bij diverse produkt-presentaties in binnen- en buitenland;
 • Sanex-presentatie Libelle-week.
 • Personeelsfeest met o.a. Highland Games

Vereniging Van Nederlandse Gemeenten

 • Deel-organisatie bij het 75-jarig jubileum voor 3.000 personen;
 • Deel-organisatie bij afscheidsfeest van directie voor 300 personen

LEAF – Haribo -Mister Sweets

 • Jaarlijks “Candy Concert” voor speciale genodigden