• Home »
  • Special projects

Special projects

mmp forum logoGalata Bridge Society

» Sales-meeting

In een sales-meeting, hoe serieus ook van samenstelling, dient altijd voldoende tijd en ruimte te zijn voor een stukje ontspanning. Vaak komen onplezierige zaken, die toch gezegd moeten worden, minder hard maar toch wel duidelijk over als ze gezegd worden door een bekende presentator-/trice, of door het produceren van een goede “liveshow” die kan concurreren met wat mensen gewend zijn van aktualiteiten-programma’s op televisie.

» Produktpresentatie

Zo kan het gewenst zijn dat de presentatie bij het bedrijf zelf plaatsvindt: in het kantoor, de showroom, het bedrijfsrestaurant of zelfs op de produktievloer.

» Talkshow

Net als bij de populaire talkshows op televisie leidt een presentator/-trice de discussie tussen het publiek in de zaal en de gasten op het podium.
Geschikt voor bijeenkomsten met “emotionele” onderwerpen.

In z’n totaliteit gaat het om een precies op uw organisatie toegesneden programma met een scherp omschreven doelstelling. Juist hier moet de invloed van de opdrachtgever optimaal zijn, evenals het vertrouwen om de uitvoering in goede handen te leggen.

» Mini-Revue ter ondersteuning van de informatie-overdracht

Talentvolle en minder talentvolle medewerkers, gerekruteerd uit het personeels- bestand, fungeren als vedetten van een show.
Dankzij een professionele begeleiding en persoonlijke benadering weet een speciaal samengesteld produktieteam de medewerkers zo te interesseren en te motiveren dat men tot onverwachte en ongekende prestaties komt.